• Phone/Zalo: 0898 880 789
 • thanhhungvietnam.info@gmail.com
 • HCM: 182 Bùi Thị Xuân, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1,TPHCM
 • Hà Nội: 105 – 107 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.80.49

Vận chuyển

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề: Vận tải tàu biển

1 chủ đề học tiếng Nhật thú vị nữa cho các bạn theo học hàng hải, vận tải biển và thương mại quốc tế đây!!
 

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề: Vận tải tàu biển

 1. インコタームズ: Incoterms
 2. 仕向(しむ)け港(こう): cảng đến
 3. 保険料込(ほけんりょうこ)み: bao gồm phí bảo hiểm
 4. 積(つ)み込(こ)む: xếp lên tàu
 5. 船賃(ふなちん): tiền thuê tàu
 6. 本船渡(ほんせんわた)し: giao hàng tại tàu
 7. 倉庫料(そうこりょう): tiền thuê kho
 8. 呈示(ていじ): xuất trình
 9. 一覧払(いちらんばらい): trả ngay
 10. 原本(げんぽん): bản gốc
 11. 振(ふ)り出(だ)し: ký phát
 12. 船荷証券(ふなにしょうけん): vận đơn đường biển
 13. 分割(ぶんかつ): chia nhiều lần
 14. 積(つ)み替(か)え: chuyển tải
 15. 買取依頼(かいとりいらい): nhờ mua
 16. 裏書(うらがき): ký hậu
 17. 船積書類(ふなづみしょるい): chứng từ giao hàng
 18. 無故障(むこしょう)B/L: vận đơn sạch
 19. 受(う)け取(と)り船荷証券(ふなにしょうけん): vận đơn nhận hàng để chở
 20. 船積船荷証券(ふなづみふなにしょうけん): vận đơn xếp hàng lên tàu
 21. 必要枚数(ひつようまいすう): số bản cần thiết
 22. 仕出(しだ)し人(にん): người gửi
 23. 日付(ひづけ): ngày tháng
 24. 指図人(さしずにん): người ra lệnh
 25. 指図(さしず)する: chỉ định
 26. 荷送(におく)り人(にん): người gửi hàng
 27. 白地裏書(しろじうらがき): ký hậu để trống
 28. 受領権(じゅりょうけん): quyền nhận hàng
 29. プリペイド: trả trước
 30. 通知先(つうちさき): nơi nhận thông báo
 31. 商業英語(しょうぎょうえいご): tiếng anh thương mại
 32. 三通一組(さんつうひとくみ): một bộ ba bản

Xem thêm: https://jes.edu.vn/tu-vung-tieng-nhat-chu-de-giao-thong

By jpweb -
5/5 - (1000 bình chọn)

Thông tin khác